El projecte Rainbow welcome!

Millorar l'acolliment dels refugiats LGBTIQ+ a Europa

Rainbow Welcome! és un projecte europeu implementat per a millorar l’acolliment dels refugiats LGBTIQ+, és a dir, les persones que es troben en la intersecció de dos factors: ser LGBTIQ+ i ser una persona sol·licitant d’asil o refugiada.

Cofinançat pel Programa Europeu Dret, Igualtat i Ciutadania (2014-2020), aquest projecte té com a objectiu:

Identificar procediments legals, reptes i oferta d’acolliment de les persones refugiades LGBTIQ+

Capacitar a les persones refugiades i associacions LGBTIQ+, així com als centres d’acolliment de persones refugiades, sobre com acollir, orientar i respondre a les necessitats de les persones refugiades LGBTIQ+

Conscienciar sobre la situació de les persones refugiades LGBTIQ+ a través de campanyes fotogràfiques i de vídeo a gran escala

Defensar els drets i les necessitats de les persones refugiades LGBTIQ+ davant la UE

Per què ens comprometem amb aquest projecte?

Perquè la LGBTIQ+fòbia -intolerància cap a les persones SOGIE (orientació sexual, identitat i expressió de gènere) o diferent de la norma continua existint, causant violència tant física com psicològica, les persones LGBTIQ+ s’enfronten a la discriminació i a l’aïllament.

Quan aquests actes de violència poden implicar (a vegades legalment) l’exclusió social, l’empresonament o la mort en països de tot el món, les persones LGBTIQ+ poden veure’s obligades a abandonar el seu país d’origen i demanar asil en un altre lloc, on creuen que la vida podria ser millor per a ells. Un estatus que sovint implica altres discriminacions i prejudicis.

RainboW! és un projecte arrelat en les realitats actuals: és essencial comprendre els fenòmens d’interseccionalitat que condueixen a una major vulnerabilitat d’algunes persones. RainboW!, és l’ambició de treballar junts per a construir una societat més acollidora i inclusiva.

Socis

Aquest projecte europeu reuneix actors sobre el terreny i experts:

Pour La Solidarité-PLS

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS és un think & do tank europeu independent compromès amb la promoció de la solidaritat i la sostenibilitat a Europa. Ofereix la seva experiència i crea sinergies entre diversos actors socioeconòmics. El seu equip treballa en 5 temes: Assumptes socials, Economia social, Participació ciutadana, Desenvolupament sostenible, RSE i diversitat. El seu lema? “Entendre per a actuar!”

Més informació: www.pourlasolidarite.eu/en

Le Refuge Bruxelles - Het opvanghuis Brussels

Le Refuge Bruxelles-Het opvanghuis Brussels és una estructura d’acolliment i suport per a joves LGBTIQ+ en situació d’exclusió familiar per la seva orientació sexual o identitat de gènere. També acollim i acompanyem als joves LGBTIQ+ sol·licitants de protecció internacional que sofreixen en els centres col·lectius de Fedasil o de la Creu Roja o en situació de sense llar.

Més informació: www.refugeopvanghuis.be

Fondation Le Refuge

Reconeguda d’utilitat pública per l’Estat francès, la Fundació Refugi té com a objectiu prevenir i lluitar contra l’aïllament i el suïcidi dels joves LGBT+ d’entre 14 i 25 anys, víctimes de l’homofòbia o la transfòbia i que sofreixen una ruptura familiar.

Des de la seva creació en 2003, Le Refuge acull i acompanya a aquests joves adults en la seva reconstrucció emocional i material.

Més informació: www.le-refuge.org

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale

Som l’expressió de la Creu Roja Italiana en l’Àrea Metropolitana de Roma Capitale. La nostra organització forma part del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, la major xarxa humanitària del món. Iniciem el primer centre d’acolliment i protecció per a joves que han sofert discriminació o violència per la seva identitat sexual a Itàlia.

Més informació: www.criroma.org

ACATHI

ACATHI és una organització composta per persones LGBTIQ+, culturalment diferents, de diversos orígens, migrants i refugiats. Una gran diversitat d’identitats que és l’element central d’una estratègia que pretén fomentar el reconeixement i la inclusió de la diversitat cultural, sexual i de gènere per a prevenir i pal·liar la discriminació i la persecució.

Més informació: www.acathi.org